Publikácie


Dvojfarebný svet sa angažuje v Globálnom rozvojovom vzdelávaní. Na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety vytvoril predmet globálne rozvojové vzdelávanie a pri pripravil tri publikácie, dve vysokoškolské učebnice a jednu monografiu k predmetu.

Vypíšte prosím nasledujúci formulár. Po jeho odoslaní vám na email odošleme link na publikácie. Bližšie informácie o jednotilých publikáciách nájdete pod formulárom.


Na váš email sme odoslali odkazy na publikácie.
Hurá, idem na projekt II.

Hurá, idem na projekt II.

Autori: Martina Bencová Utešená, Monika Nová, Viera Palovičová, Alexandra Mamová, Ladislav Bučko, Lucia Krčméry, Michal Krčméry

Vy, ktorí sa už tešíte, že pôjdete pomáhať do sveta, vy, ktorí ste sa odtiaľ vrátili, vy, milí študenti, jednoducho, milá naša cieľovka. Po piatich rokoch existencie vydania Hurá, idem na projekt!, vám dnes prinášame rozšírené vydanie obohatené o päť nových kapitol.

Ešte nám z tlačiarne poriadne nevyšla ani prvá verzia Hurá idem na projekt! a už sme si s kolegami autormi hovorili, že by ste sa možno potešili tej aj onej kapitole a že by sme ich radi napísali. Nadšenie mojich kolegov spojené s rýchlosťou, s akou sa rozchytalo prvých 250 výtlačkov, zavŕšené grantom SlovakAid v rámci projektov rozvojového vzdelávania spôsobili, že vám dnes prinášame knihu obohatenú o 80 strán, desiatky poučení z našich chýb a rád, ako sa im vyhnúť.

Kniha obsahuje desať kapitol. Dozviete sa v nich, aké sú naše požiadavky na dobrovoľníka, ktorá z motivácií ísť na projekt sa spája s najlepším výsledkom alebo čo si zbaliť a nechať doma. Dvojfarebný svet spolu s inými organizáciami získava granty na svoje projekty prostredníctvom SlovakAID, v ďalšej kapitole sa dozviete o tomto mechanizme čosi viac. V inej časti knihy sa dočítate, ako je to počas projektu, aká je vaša náplň, ako budete na projekte bývať. Veľmi zaujímavá nová kapitola sa zaoberá témou sociálnych väzieb na projekte na profesionálnej aj partnerskej úrovni. Kedy ide o pravú lásku s miestnym obyvateľom a kedy nie? Často budete pôsobiť na projektoch v krajinách, ktoré sú vážne ovplyvnené klimatickými zmenami, budete sa pozerať na deti, ktoré hladujú pre neúrodu spôsobenú devastáciou životného prostredia. V novej kapitole Monika Nová píše o našej ekologickej zodpovednosti na projekte. Kapitolu o bezpečnosti sme rozšírili o konkrétne príbehy lekárov a logistov z našich projektov a opisujeme v nej nepríjemné bezpečnostné incidenty, ktoré sa nám stali. Dozviete sa aj o našich najlepších skrýšach na peniaze. Samostatnú novú kapitolu sme venovali výmene posádok na projekte a príprave svojho nástupcu. Koľko má trvať odovzdanie agendy a čo všetko by ste si mali povedať? V závere knihy sa dočítate, ako informovať verejnosť o svojom pôsobení na projekte a ako zaujať novinárov svojím príbehom z druhého konca sveta.

Je jedno, či ste študent, ekonóm, programátor alebo robotník. Ak to máte správne usporiadané v hlave, na projekte budete skvelí. Želám veľa šťastia a príjemné čítanie.

Globálna rozvojová pomoc

Globálna rozvojová pomoc

Autori: Ladislav Bučko, Eva Grey, Monika Nová, Jozef Šuvada, Juraj Benca

Migrácia, voda, klimatické zmeny...globálnych problémov stále pribúda. V sedemdesiatych rokoch sme mali na svete desať veľkých problémov, dnes ich je dvadsať päť. A všetky vážne. Ten najvážnejší je psycho-sociálny, ktorý je spojený s ekonomickými problémami, predovšetkým so suchom a tento problém prechádza do problému sociálneho a migračného. Pojmami globálneho rozvojového vzdelávania, globalizáciou aj migráciou vás bude v učebnici sprevádzať Monika Nová.

Čo je to rozvojové partnerstvo a ako je to s plnením Miléniových rozvojových cieľov- na tieto otázky odpovedá Jozef Šuvada, ktorý vás ako lekár z trópov prevedie aj zdravotnými problémami v krajinách s nízkym s stredným príjmom. Vedeli ste, že kultúra a tradície v subsaharskej Afrike sa najviac odrážajú v odmietaní gynekologicko –pôrodníckej starostlivosti? Takmer tri milióny novorodencov ročne umiera ako dôsledok nedostatočnej zdravotnej starostlivosti. V kapitolách doktora Šuvadu si okrem toho ozrejmíte pojmy rozvojová pomoc, rozvojová spolupráca a dozviete sa, ako Slovensko poskytuje oficiálnu bilaterálnu rozvojovú pomoc.

Téme humanitárnej pomoci sa v učebnici venuje profesorka Eva Grey. Opisuje rozdelenie katastrof a sprevádza vás jednotlivými fázami humanitárnej pomoci. Kto je lepší humanitárny pracovník? Ten, kto chcel byť len užitočný, dobrodružná povaha, alebo človek, ktorý chcel celý život pomáhať? Eva Grey na tieto otázky odpovedá v kapitole o etických aspektoch poskytovania humanitárnej a rozvojovej pomoci.

Profesor Ladislav Bučko sa venuje aj misijnej činnosti, jej histórii a modelom. V podkapitole o formách misijnej činnosti sa napríklad dozviete, čo presne na misii znamená „byť s ľuďmi.“ Znamená to bývať v slume, pokiaľ pomáhame ľuďom zo slumu, alebo nám stačí si dať dole zlaté prstene a nechať všetok luxus na Slovensku?

Túto učebnicu nepísali teoretici. Jozef Šuvada, Monika Nová, Ladislav Bučko aj Eva Grey sú pedagógmi, ktorí zakladali aj stále vedú projekty Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v rozvojových krajinách. Majú dlhoročné skúsenosti s rozvojovou spoluprácou, aj humanitárnou pomocou.

HURÁ, idem na projekt

Hurá, idem na projekt, vysokoškolská učebnica

Autori: Martina Bencová Utešená, Viera Palovičová, Lucia Krčméry, Michal Krčméry, Alexandra Mamová, Monika Nová

Je to kniha, ktorú sme my, jej autori, chceli dostať do rúk v čase, keď sme sa pripravovali na náš prvý misijný pobyt. Keďže sme ju nemali, urobili sme na projekte veľa chýb, zle sme sa zbalili, podcenili sme bezpečnosť a zabudli sa dať zaočkovať. Aj vy urobíte na projekte veľa chýb, ale to z nás robí ľudí. Nemusíme byť perfektní, stačí, keď do toho dáme všetko a pôjdeme na misiu s tým správnym zámerom.

Napísali sme pre vás päť kapitol. V prvej vás budeme sprevádzať výberom dobrovoľníka do rozvojovej krajiny, vzdelávaním, motiváciou aj prvými prípravami na projekt. Dozviete sa, čo pokojne môžete nechať doma a bez čoho sa naopak na projekte nezaobídete.

V Kapitole s názvom „počas projektu“ sa dozviete, ako budete asi bývať, aká je vaša náplň práce, aj to, na čo treba myslieť predtým, ako sa odfotíte s malým Afričanom a svoju fotku uverejníte na sociálnej sieti. Zistíte, ako narábať s peniazmi na projekte, aj to, kde ich najlepšie skryjete pred zlodejmi.

V kapitole o bezpečnosti zistíte, čo vám na rozvojovom projekte hrozí a ako riziká znížiť na minimum. Tušili ste napríklad, ako treba jazdiť v konvoji a prečo pri africkom check-pointe nesmiete vypnúť motor?

Dôležitou súčasťou bezpečnosti je zdravotná bezpečnosť. Aké choroby môžete očakávať v trópoch a prečo je lepšie liečiť maláriu v Afrike ako na Slovensku? V kapitole o zdraví venujeme veľký priestor aj duševnému zdraviu a syndrómu vyhorenia. Píšeme aj o tom, aké predstavy majú o zdravotníctve Afričania a v samostatnej podkapitole sa venujeme životu albínov v oblastiach okolo Viktóriinho jazera.

Po odchode z projektu sa vaše aktivity nekončia. Doniesli ste si plno zážitkov a my vám v kapitole „odchod z projektu“ poradíme, ako ich premeniť na zaujímavý článok do novín, či časopisu.

Autori tejto knihy si niekoľkokrát vyskúšali prácu v rozvojových krajinách a chcú vám o svojich skúsenostiach povedať čo najviac.

Zvládnu to samy

Zvládnu to samy

O ženách v Afrike, ktoré už nepotrebujú pomoc

Autori: Martina Bencová Utešená, Monika Nová

Kniha o mamách v Keni, Malawi a Zimbabwe. O tom, ako sa z prostitútok, obetí domáceho násilia a ponižovaných žien stal niekto vďaka vzdelaniu a remeslu. Kvôli ich deťom, ktoré doposiaľ hladovali a nemohli chodiť do školy, už nepotrebujeme volať slovenských alebo českých dobrovoľníkov. Najlepšou humanitárnou pracovníčkou pre deti je predsa ich vlastná mama, ktorá je prvýkrát v živote schopná o svojich potomkov sa postarať.

Prvá časť monografie sa venuje ženám v Kenskom meste Eldoret, ktoré vďaka projektu Dvojfarebného sveta dostali vzdelanie v odboroch krajčírka, kaderníčka a pletiarka a tiež štart do podnikania. Zmiešaný kvantitatívno-kvalitatívny výskum odkrýva ich životy pred začatím štúdia a po skončení školy. Analýza výsledkov poukazuje na kvality, ale aj slabé stránky našej intervencie, a navrhuje zlepšenia pre ďalšie fungovanie projektu.

V druhej časti práce sa prenesieme do Malawi a Zimbabwe. V Malawi sme skúmali projekt sociálneho podnikania v meste Lilongwe, ktorý prevádzkujú Saleziáni dona Bosca. Profesionálna pekáreň slúži ako výrobňa, školiace centrum a zároveň predajňa výrobkov. Cieľom je zabezpečiť ekonomickú samostatnosť mladým ľuďom, ktorí nedokončili základné alebo stredné vzdelanie.

Akú zmenu priniesla táto aktivita cieľovej skupine?

Odpovie Monika Nová vo svojom výskume. Projekt organizácie GWAPA v Zimbabwe si dal za cieľ postaviť na nohy bývalé prostitútky, ktoré sa chcú resocializovať. Dostali možnosť zriadiť si pekárenskú dielňu a prevádzkovať ju. Výskum ukazuje, či sa týmto ženám podarilo vďaka remeslu a dielni znížiť závislosť od materiálnej a finančnej pomoci.

Profesor Vladimír Krčméry, zakladateľ Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, ktorá v zahraničí realizuje viac ako sto rozvojových projektov, raz povedal: „Nepotrebujeme na tieto miesta chodiť celý život. Potrebujeme urobiť projekty tak, aby sme do krajín, ako je Keňa, mohli chodiť s pokojným svedomím len na dovolenku.“ V rozvojových krajinách je skutočne veľkou výzvou urobiť pre ľudí projekt, ktorý dokáže viac, ako len zaplátať dieru. Veríme, že naše intervencie k tomu smerujú.